Tietosuojalauseke

Yksityisyydensuojasi on meille tärkeä

Padelhallit.fi on sitoutunut suojaamaan palvelujensa käyttäjien yksityisyyttä ja noudattaa toiminnassaan tietosuojalainsääsäntöä ja hyviä tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietojen käsittely on tarpeen, jotta Padelhallit.fi voi tuottaa palveluita kaikille kansalaisille. Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme Padelhallit.fi:n henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevista käytännöistä.

Lisäksi yksittäisillä palveluilla voi olla tätä tietosuojalauseketta täydentäviä tai sen kanssa rinnakkaisia tietosuojaselosteita.

Mitä tietoa käsittelemme?

Käsittelemme tietoja, jotka ovat tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia. Käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa käyttäjistä kerätään eri tilanteissa.

Keräämme henkilötietoja esimerkiksi rekisteröitymisen, palvelujen käytön, kilpailujen, kampanjoiden tai tutkimusten yhteydessä sekä muutoin asioidessasi kanssamme.

Keräämme alla mainittuja henkilötietoja riippuen palvelun luonteesta ja ominaisuuksista.

Padelhallit.fi:lle antamasi tiedot

Käsittelemme palvelusta riippuen seuraavia Padelhallit.fille antamiasi tietoja

 • Henkilön perustiedot ja tunnistautumiseen liittyvät tiedot, kuten nimi, nimimerkki, käyttäjätunnus tai muu yksilöivä tunniste, sähköpostiosoite, sukupuoli ja ikä.

 • Käyttäjää kuvaavat ja koskevat tiedot, kuten syntymäaika, sukupuoli, kotikunta Suomessa, kiinnostuksen kohteet, suosikit ja aihepainotukset, kieli- tai muut vastaavat valintatiedot, tiedot käyttämistäsi laitteista ja muut sisällön tuotantoon ja ohjelmiin liittyvät tiedot.

 • Tieto käyttäjän tilaamista uutiskirjeistä.

 • Käyttäjän itse tuottama sisältö, kuten asiakaspalautteet ja yhteydenotot, luvat ja suostumukset, kilpailuihin ja arvontoihin liittyvät tiedot sekä verkkopalvelussa antamasi kommentit.

 • Osallistujaa koskevat tiedot ilmoittautuessasi tai osallistuessasi Padelhallit.fi:n tapahtumiin, kilpailuihin tai arvontoihin.

 • Tutkimus- ja kyselytiedot. Saatamme toteuttaa palveluiden laatua ja käyttöä koskevia asiakaskyselyitä ja tutkimuksia palvelun käyttäjille. Kyselyissä kysyttyjä tietoja saatetaan yhdistää katseluhistoriatietoihin myöhemmin tehtävissä lisätutkimuksissa. Mahdolliset lisätutkimukset toteutetaan aina siten, että yksittäisen käyttäjän tietoja käsitellään tilastollisina kokonaisuuksina, eikä yksittäistä vastaajaa voida niistä tunnistaa.

 • Muut suostumuksellasi annetut tai luovutetut tiedot, kuten ulkopuolisista lähteistä kerätyt tiedot.

2. Palvelujen käytöstä johdetut tiedot

 • Padelhallit.fi:n palveluiden käyttötiedot, sisältöjen käyttö, kuten katsomasi tai kuuntelemasi ohjelmat, lukemasi artikkelit tai palveluissamme tekemäsi haut.

 • Tekniset tiedot ja laitetiedot, laitetunnisteet ja päätelaitetta koskevat tiedot, kuten päätelaitteen malli ja yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, päätelaitteen käyttöjärjestelmä, käyttäjän selain, sovellus sekä selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto.

 • Analytiikka- ja tilastotiedot, kuten verkkopalvelujen analytiikkajärjestelmien keräämät tilastointitiedot.

 • Padelhallit.fi:n palvelujen käyttöhistorian perusteella käyttäjään liitettävät tiedot, jotka on johdettu havaitusta käytöstä ja/tai käyttäjän itse antamista tiedoista, esim. demografia, kiinnostuksen kohteet ja käyttäjien muu ryhmittely.

 • Asiakasviestinnästä kerätyt tiedot, kuten uutiskirjeiden linkkien klikkausmäärät viestinnän tavoitettavuuden seuraamiseksi.

 • Sijaintitiedot, mikäli olet antanut tietojen käsittelyyn nimenomaisen suostumuksesi. Sijaintitietoihin perustuvat Padelhallit.fi:nn palvelut hyödyntävät satelliitti-, IP-osoite- tai muuta verkkoperusteista paikkatietoa. Avustettujen paikannusmenetelmien käyttö voi sisältää paikkatietojesi ja yksilöivien laite- ja operaattorikohtaisten tunnisteiden vaihtamista paikannuspalvelimen kanssa. Käyttäessäsi sijaintitietoihin perustuvia palvelujamme, kuten paikallista sisältöä tai sijaintiin perustuvia hätätiedotteita, sijaintitietosi lähetetään suostumuksellasi Padelhallit.fi:lle oikean sisällön tarjoamiseksi.

 • Palveluiden käytöstä päätellyt tiedot, kuten ikäryhmään, sukupuoleen tai elämänvaiheeseen (esim. pariskunta tai lapsiperhe) liittyvät tiedot. Analytiikasta pääteltävä tieto perustuu pääsääntöisesti evästeisiin sekä niiden avulla rikastettuihin tietoihin.

 • Muut suostumuksellasi kerätyt tiedot.

3. Luovutuksena saamamme henkilötiedot

 • Saamme sisältöjemme käyttöön liittyvää tilastotietoa yhteistyökumppaneiltamme sekä sisällön jakelijoilta, kuten Google Maps / Google Cloud. Tiedot toimitetaan Padelhallit.fi:lle tilastotietona tai pseudonymisoituina, jolloin emme kykene tunnistamaan käyttäjän henkilöllisyyttä tiedoista.

 • Saamme tietoa omien sisältöjemme käytöstä sosiaalisessa mediassa. Tietoa käytetään sosiaalisen median kanavien hallinnoimiseksi sekä asianmukaisen keskustelun varmistamiseksi. Lisäksi tietoja käytetään asiakkaiden tiedusteluihin vastaamiseen. Padelhallit.fi:n ylläpitämien Facebook-sivuilla Padelhallit.fi toimii yhteisrekisterinpitäjänä Facebook Irlannin kanssa. Facebook käsittelee henkilötietoja omien tietosuojaperiaatteidensa mukaisesti: https://facebook.com/privacy/.

Mitä tarkoitusta varten käsittelemme henkilötietoja?

Käsittelemme henkilötietoja alla kuvattuihin yhteen tai useampaan tarkoitukseen.

1. Palvelujen tarjoaminen ja niiden personointi

Käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme toteuttaa parempia palveluita.

Henkilötietoja voidaan käyttää Padelhallit.fi:n palveluiden toteuttamiseen, kuten verkkosivujemme toiminnallisuuksien mahdollistamiseen. Henkilötietoja voidaan käyttää eri käyttäjäkohtaisten toimintojen toteuttamiseksi.

Käsittelemme henkilötietoja tarjotaksemme henkilökohtaisempia, vuorovaikutteisempia ja käyttäjäystävällisempiä palveluja.

Henkilötietoja käsittelemällä voimme mm. tarjota palvelujen käyttöä eri laitteilla, antaa suosituksia kiinnostavista sisällöistä sekä näyttää eri käyttäjille kohdennettuja sisältöjä palveluissamme.

2. Asiakasviestintä ja uutiskirjeet

Halutessasi voimme lähettää sinulle personoituja suosituksia uusista sisällöistä. Voit itse hallinta asiakasviestintää.

Kerromme toiminnastamme myös aihekohtaisten uutiskirjeiden muodossa.

3. Asiakaspalvelu ja -palautteet

Henkilötietoja voidaan käyttää asiakaspalvelun toteuttamiseksi.

Henkilötietoja voidaan käyttää myös käyttäjän pyyntöihin ja kysymyksiin vastaamiseen esimerkiksi silloin, jos käyttäjä on ottanut yhteyttä asiakaspalveluumme. Lisäksi saatamme olla käyttäjään yhteydessä asiakaspalveluun tai palveluihimme liittyvissä asioissa.

4. Muut käyttötarkoitukset

 • Tietoja käsitellään myös tietoturvasta huolehtimiseen sekä palveluiden väärinkäytösten ehkäisyyn.

 • Erilaisten äänestysten ja kilpailujen toteuttaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Käsittelemme näihin tarkoituksiin vain käyttäjän äänestystä tai kilpailua varten antamia henkilötietoja. Kilpailuja ja arvontoja saatetaan järjestää myös sosiaalisen median palveluissa.

Millä perusteella käsittelemme henkilötietoja?

Padelhallit.fi käsittelee henkilötietoja vain silloin, kun siihen on oikeudellinen peruste. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste riippuu tietojen käsittelyn luonteesta ja tarkoituksesta.

Käsittelyperusteena voi olla käyttäjän ja Padelhallit.fi:n välinen sopimus.

Tietyissä tapauksissa käsittelyn perusteena voi olla käyttäjän suostumus. Joidenkin palvelujemme yhteydessä käsittelemme tietojasi, kun annat siihen suostumuksesi. Tällaista käsittelyä on esimerkiksi kilpailuihin osallistuminen, suositteluviestien tilaaminen tai sijaintitiedon käsittely. Suostumuksen perusteella tehtävä käsittely on aina vapaaehtoista ja voit aina peruuttaa antamasi suostumuksen.

Käsittelemme tietoja oikeutetun edun perusteella esimerkiksi seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • palveluiden ja sisältöjen kehittämiseksi

 • palveluistamme ja sisällöistämme viestimiseen

 • sisältöjen käytön tilastointia ja analysointia varten

 • palveluiden personointia varten.

 • palveluiden teknistä kehitystä varten ja palveluiden toimivuuden varmistamiseksi

 • tekijänoikeuslainsäädännön asettamien vaatimusten valvomiseksi

 • asiakasviestintää varten, asiakaspalautteiden käsittelemiseksi sekä asiakassuhteen hallinnoimiseksi.

Kun käsittelemme henkilötietoja oikeutetun edun perusteella, arvioimme tarkasti henkilötietojen käsittelyn tarpeellisuutta ja oikeasuhtaisuutta.

Luovutammeko henkilötietoja kolmansille osapuolille?

Luovutamme tietoja Padelhallit.fi:n ulkopuolelle ainoastaan seuraavissa tilanteissa.

 • Voimme suostumuksellasi luovuttaa henkilötietoja kumppaneille palveluiden käytön yhteydessä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa nimenomaisella suostumuksellasi esimerkiksi ulkopuolisen toimijan tarjoamaan palveluun.

 • Henkilötietojen luovuttaminen sosiaalisen median kumppaneille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa sosiaalisen median toimijoille kuten Facebook, Twitter, Instagram.

 • Henkilötietojen luovuttaminen tutkimuskäyttöön. Mahdolliset tietojen luovutukset tutkimuskäyttöön arvioimme aina tapauskohtaisesti. Lähtökohtaisesti tietoja luovutetaan vain muunnettuna sellaiseen muotoon, josta yksittäiset henkilöt eivät enää ole tunnistettavissa.

 • Luovutamme henkilötietoja viranomaisille vain pakottavan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Henkilötietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten perusteella ja vain lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

Miten käytämme evästeitä?

Padelhallit.fi käyttää evästeitä, web beaconeita ja muita vastaavia menetelmiä muun muassa sivustojen ja palvelujen tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä sisältöjen personointiin. Sivuillamme voi olla myös muita Padelhallit.fi:n ulkopuolisten toimijoiden komponentteja esimerkiksi yhteisöpalveluihin liittyen.

Evästekäytännöissä kuvaamme evästeiden käyttöä tarkemmin ja kerromme siitä miten voit rajoittaa evästeiden käyttöä.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme tietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietojen säilytysaika vaihtelee palvelukohtaisesti ja riippuu tietojen luonteesta. Arvioimme tietojen säilytysajan tarvetta säännöllisesti.

Säilytysajan päätyttyä poistamme tiedot tai muutamme ne sellaiseen anonyymiin muotoon, josta yksittäinen henkilö ei ole enää tunnistettavissa.

Huomioithan, että jotkut Padelhallit.fi:n palvelut saattavat sisältää julkisia kommenttiosioita tai keskustelupalstoja. Nimimerkkisi ja julkaisemasi sisältö saattavat jäädä näkyviin myös sen jälkeen, kun Padelhallit.fi-tunnuksesi on poistettu.

 

Rekisterinpitäjä:
Oy MaWe Trading Ab
Metsäniityntie 4C
64230 Närpiö as.
Y-tunnus 2529584-5

Lisää padelkenttä